PROJEKT: Nadgradnja e-poslovanja z namenom širitve poslovanja na tujih trgih v podjetju Konstill d.o.o.

Operacija »Nadgradnja e-poslovanja z namenom širitve poslovanja na tujih trgih v podjetju Konstill d.o.o.« je sofinancirana preko javnega razpisa »E-POSLOVANJE 2019-2022« in sicer v okviru ukrepov:

  • Elektronska izmenjava med partnerji
  • Spletne strani za tuje trge
  • Spletne trgovine
  • Produktno-prodajni video
  • Krepitev kompetenc-usposabljanja

Cilj javnega razpisa z vidika Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike je z vzpostavitvijo ali nadgradnjo elektronskega poslovanja izboljšati možnosti MSP pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tuje trge in tako povečati njihovo mednarodno konkurenčnost.
Namen operacije je preko sofinanciranja upravičenih stroškov vzpostavitve ali nadgradnje elektronskega poslovanja podpreti vstop v globalne verige vrednosti in na nove trge ter povečanje mednarodne konkurenčnosti.
Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Projekt: UDELEŽBA NA MEDNARODNEM SEJMU AUTORPOMOTEC 2019, BOLOGNA, ITALIJA, 22.5.-26.5.2019

Operacija »AUTOPROMOTEC 2019« je sofinancirana preko javnega razpisa za sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 .

Cilj javnega razpisa je prispevati k doseganju specifičnega cilja Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, ki je »Povečanje mednarodne konkurenčnosti MSP«.

Konkretni cilj individualnega nastopa podjetja Konstill d.o.o. na mednarodnem sejmu AUTOPROMOTEC 2019 v Bologni v Italiji je predstaviti  izdelke in storitve podjetja mednarodni poslovni javnosti, povečati možnosti poslovnega sodelovanja podjetja s tujimi partnerji ter mednarodno konkurenčnost in stopnjo internacionalizacije podjetja.

Sejemska predstavitev, organizirana srečanja s tujimi podjetji iz avtomobilske industrije in sklenjena nova partnerstva vplivajo na povečanje mednarodne konkurenčnosti podjetja, saj bodo podjetju Konstill olajšala vstop na italijanski trg in na druge tuje trge ter povečala  mednarodno prepoznavnost izdelkov in blagovne znamke podjetja.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Podjetje:

Konstill d.o.o., Obrtniška ul.6, 1370 Logatec, e-mail: konstill@konstill.com, tel: +386 1 759 05 80

Projekt: TRŽNA RAZISKAVA PRODAJNIH POTENCIALOV ZA PRODUKTE PODJETJA KONSTILL NA AVSTRIJSKEM TRGU

Cilji:
S tržno raziskavo bo podjetje bolj podrobno raziskalo

  • obnašanje potencialnih kupcev v Avstriji,
  • konkurenco,
  • vpliv na nakupne odločitve potencialnih kupcev in
  • najboljše načine pristopa do kupcev (fizičnih in pravnih oseb) na tem trgu.

Rezultati:
Na podlagi izsledkov tržne raziskave in analize bo podjetje prilagodilo svojo spletno stran za avstrijski trg in izbralo način pristopa do potencialnih poslovnih kupcev in partnerjev, ki bo prilagojen razmeram na trgu v Avstriji.

Finančna podpora:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.
www.eu-skladi.si

Podjetje:
Konstill d.o.o., Obrtniška ul.6, 1370 Logatec, e-mail: konstill@konstill.com, tel: +386 1 759 05 80